CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI

Bên cạnh việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao để phục vụ các khách hàng toàn cầu, tạo ra giá trị đóng góp vào nền kinh tế quốc gia, Hoàng Châu còn chú trọng rất lớn trong việc đóng góp những giá trị vào sự phát triển của cộng đồng xã hội như các hoạt động tài trợ các quỹ từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, tài trợ các hoạt động cộng đồng khác. Chúng tôi luôn xác định việc tạo dựng những giá trị cho cả công ty và xã hội như là một sứ mệnh 

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng để một doanh nghiệp trở nên vững mạnh và phát triển thì cần phải có đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và đoàn kết, biết gắn kết mọi người lại với nhau trong công việc để doanh nghiệp ngày một phát triển hơn. Bởi vậy, tại Hoàng Châu, chúng tôi luôn tập trung vào 3 hoạt động:

+ Xây dựng sự hiểu biết về công việc một cách tổng thể và qua đó thông cảm và chia sẻ với những đồng nghiệp ở những phòng ban khác
+ Xây dựng một tập thể gắn bó hơn với nhau
+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

0
Chỉ đường
Zalo
Hotline
s